Bruksvilkår for Fjelltoppjakten

Sist endret: 3.februar 2021 – English verson below:

Ansvar

All bruk av applikasjonen skjer på brukers eget ansvar. Utvikler av appen fraskriver seg alt ansvar for tap, skade og kostnader som måtte oppstå som følge av bruk av appen. Du bruker applikasjonen på egen risiko.

Det anbefales ikke å alene bruke appen til navigasjon. Ha alltid med kart og kompass da applikasjonen kun er ment som et hjelpemiddel. GPS kan redusere brukstiden på telefonen, så ekstra batteriladere vil være fornuftig å pakke med seg på tur.

Utvikler forbeholder seg retten til å avslutte og endre tjenesten uten å varsle bruker om dette på forhånd. Utvikler forbeholder seg også retten til å endre bruksvilkår.

Fjelltoppjakten står ikke ansvarlig for innhold som publiseres på tjenesten, men vil gå gjennom og fjerne støtende innhold.

Juks ved å manipulere sin lokasjon eller dato for innsjekker tolereres ikke og kosekvensen er at din konto blir deaktivert.

Samtykke

Ved å bruke applikasjonen samtykker du til å ikke samle inn data fra appen eller dens brukere. Du samtykker også til å ikke dele verken støtende, voldelig, diskriminerende eller seksuelt ladet innhold i applikasjonen.

Du samtykker også til at Fjelltoppjakten kan ta kontakt på e-post ved viktige hendelser knyttet til din konto.

English:

Responsibility
All use of the application is at the user's own risk. The developer of the app disclaims all responsibility for losses, damages and costs that may arise as a result of using the app. You use the application at your own risk.
It is not recommended to use the app alone for navigation. Always bring a map and compass as the application is only intended as an aid. GPS can reduce the usage time of the phone, so extra battery chargers will make sense to pack on the go.
Developer reserves the right to terminate and modify the Service without prior notice to the User. Developer also reserves the right to change the terms of use.
Fjelltoppjakten is not responsible for content published on the service, but will review and remove offensive content.
Cheating by manipulating their location or check-in date will not be tolerated and the consequence is that your account will be deactivated.
Consent
By using the application, you agree not to collect data from the app or its users. You also agree not to share offensive, violent, discriminatory or sexually explicit content in the application.

You also agree that Fjelltoppjakten can contact you by e-mail in the event of important events relating to your account.