Bruksvilkår for Fjelltoppjakten

Sist endret: 3.februar 2021

Ansvar

All bruk av applikasjonen skjer på brukers eget ansvar. Utvikler av appen fraskriver seg alt ansvar for tap, skade og kostnader som måtte oppstå som følge av bruk av appen. Du bruker applikasjonen på egen risiko.

Det anbefales ikke å alene bruke appen til navigasjon. Ha alltid med kart og kompass da applikasjonen kun er ment som et hjelpemiddel. GPS kan redusere brukstiden på telefonen, så ekstra batteriladere vil være fornuftig å pakke med seg på tur.

Utvikler forbeholder seg retten til å avslutte og endre tjenesten uten å varsle bruker om dette på forhånd. Utvikler forbeholder seg også retten til å endre bruksvilkår.

Fjelltoppjakten står ikke ansvarlig for innhold som publiseres på tjenesten, men vil gå gjennom og fjerne støtende innhold.

Juks ved å manipulere sin lokasjon eller dato for innsjekker tolereres ikke og kosekvensen er at din konto blir deaktivert.

Samtykke

Ved å bruke applikasjonen samtykker du til å ikke samle inn data fra appen eller dens brukere. Du samtykker også til å ikke dele verken støtende, voldelig, diskriminerende eller seksuelt ladet innhold i applikasjonen.